Belastingen
Welkom op de website NGFbelastingen.nl!

Past u het nieuwe btw-tarief toe op de greenfee-inkomsten?
Bent u belasting verschuldigd voor een vergoeding aan de vrijwilligers?
Klopt de WOZ-waarde van uw golfaccommodatie?


Op deze website vindt u alle relevante informatie over fiscale zaken in relatie tot uw golfclub of golfbaan. Het geeft een heldere kijk op de belastingaspecten in relatie tot de golfsport, - clubs en -banen. Penningmeesters, exploitanten en managers kunnen hiermee hun voordeel doen.

We hebben gekozen voor een website, omdat dat ons in staat stelt de informatie altijd actueel te houden.

Als u suggesties heeft voor verbetering van deze website dan horen wij dat graag via belastingen@ngf.nl. 

Heeft u vragen?

belastingen@ngf.nl

NGF zakelijk actueel